Het Prentenboek

Het Prentenboek is een uitgebreid naslagwerk voor volwassenen over de voetafdrukken van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en ongewervelden die voorkomen in Noordwest-Europa. In het boek van 452 pagina’s worden de prenten van ruim honderd soorten behandeld met meer dan 700 foto’s en ruim 350 tekeningen.
Het Prentenboek is gemaakt door René Nauta en Aaldrik Pot. Ze werkten er ruim drie jaar aan, maar het boek bevat meer dan veertig jaar ervaring met het zoeken naar prenten en sporen.

De opzet van Het Prentenboek

Het boek begint met een algemene inleiding in hoofdstuk 1.
Hoe hebben de verschillende voeten zich allemaal ontwikkeld, waar zoek je naar prenten, hoe kijk je naar een gevonden prent? Wat is een ‘middenvoetkussen’ en wat is ‘negatieve ruimte’? Al deze uitleg en kennis staat in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 3 is de kern van het boek, daarin laten we de prenten zien van zoogdieren, vogels, reptielen/amfibieën en ongewervelden. In hoofdstuk 4 leggen we de manieren van lopen uit; stap, draf, sprongengalop, galop, sprong en hop.

Hoofdstuk 5 gaat over materialen en middelen; hoe maak je goede foto’s en tekeningen? Op welke manieren kun je prenten verzamelen en vastleggen, zoals roetplaten, gips- en inktafdrukken, sporenbedden, etc.

In hoofdstuk 6 kijken we naar toepassingen in het veld, hoe zijn prenten te gebruiken voor onderzoek en monitoring? We gaan kort in op ‘trailen’; het volgen van een vers spoor. In hoofdstuk 7 gaan we in op educatie en geven we allerlei tips. In de laatste hoofdstukken staan o.a. een fotoverantwoording, literatuurlijst, links, etc.

Hoofdstuk 3 is zoals gezegd de kern van het boek. De prenten van zoogdieren worden uitgebreid behandeld met voor elke soort (ongeveer 40 in totaal) circa vier pagina’s.
Naast een beschrijving van de soort, wordt ingegaan op de kenmerken van de voor- en de achtervoet. Daarna is er een serie van zes foto’s van ‘prenten uit het veld’, op verschillende ondergronden. Tot slot is er nog een vergelijkingspagina tussen soorten waarvan de prenten veel op elkaar lijken.

De voetafdrukken van een groot aantal vogelsoorten of vogelgroepen komen ook uitgebreid aan bod. Van de amfibieën, reptielen en ongewervelden worden de meest voorkomende prenten en loopsporen behandeld. En ook hier is er telkens weer aandacht voor de verwarring en verschillen tussen de verschillende soorten.

ISBN: 9789082453812
Pagina’s: 448
Verschenen: 2019
Prijs: € 39,00