Het 'werkgebied' voor de groene jaarlijst

Het ‘werkgebied’ voor de groene jaarlijst.

Deze groene jaarlijst is een totaallijst van de vogelsoorten die ik in 2022 heb gezien in een cirkel van tien kilometer rond mijn huis. Alleen vogelsoorten die ik te voet of per fiets heb gezien tellen mee. En smokkelen door eerst een stukje met de auto te rijden en dan wandelen mag natuurlijk niet. De groene jaarlijst is een ‘low carbon- alternatief’ voor de zogenaamde big year. Bovendien vragen de bedenkers op deze manier aandacht voor natuur en vogels in je directe woonomgeving. Alleen soorten die nog niet eerder in het jaar zijn gezien, worden toegevoegd op de datum dat ik ze voor het eerst heb gezien of gehoord.

Update: Na een teleurstellend verlopen bezoekje aan de waterspreeuw van Veenhuizen* op 6 januari (niet gezien), voeg ik nog een regel toe aan mijn groene jaarlijst: ik ga niet af op door anderen gemelde zeldzaamheden binnen mijn cirkel. Ik kan niet aanzien dat hordes vogelaars door de bosjes walsen en op andere plekken lopen waar dat niet de bedoeling is. Het gaat voor mij dus om ‘toevallige’ waarnemingen tijdens wandelingen, fietstochten, veldwerk en/of tellingen.

31 december

162. Kleine zwaan

23 oktober 

161. Geelbrauwgors

13 september – Vogelrondje 20 km

160. Zwarte ruiter

12 juli

158. Kemphaan; 159. Rietzanger

10 juli 

157. Bosruiter

5 juli – Sportief fietsrondje – 40 km

156. Kleine karekiet

8 juni – Veldwerk – 16 km

155. Kwartel

29 mei – Rondje Fochteloërveen – 33 km

154. Grauwe kiekendief

26 mei – Veldwerk/Rondje Fochteloërveen – 35 km

152. Slangenarend; 153. Geoorde fuut

18 mei – Woonwerk Drents-Friese Wold en Veenhuizen – f 45 km

151. Kwartelkoning

15 mei – Rondje Fochteloërveen/Roden – f 53 km

147. Draaihals; 148. Wespendief; 149. Oeverzwaluw; 150. Kleine plevier

Wespendief man, Datesbos, 15 mei 2022.

14 mei – Vogelcursus Natuurplaats – 8 km f/3 km w

146. Grauwe klauwier

13 mei – Veldwerk en daarna rondje Veenhuizen-Fochteloërveen – 27 km f

141. Lepelaar; 142. Boomvalk; 143. Spotvogel; 144. Fluiter; 145. Wielewaal

Boomvalk jagend op libellen boven het Fochteloërveen, 13 mei 2022.

9 mei – Fietsen naar lezing Appelscha – 36 km f

139. Gierzwaluw (hoera!); 140. Bosrietzanger

8 mei – BMP Osbroeken – 10 km f/6 km w

137. Tuinfluiter; 138. Tureluur

7 mei – Vleermuiswerk Veenhuizen – 18 km f

136. Nachtzwaluw

2 mei – Woonwerk Drents Friese Wold – 50 km f

135. Koekoek

29 april – Fietsrondje Lauwersmeer

134. Grauwe vliegenvanger

24 april – Vogelrondje – 52 km f

133. Braamsluiper

23 april – Veldwerk – 6 km w/10 km f

131. Zwarte wouw, 132. Grasmus

Zwarte wouw, Langelo, 23 april 2022

18 april – Veldwerk en vogelrondje – 53 km

129. Zwarte roodstaart; 130. Springhaanzanger.

16 april – Veldwerk (MUS-telling en roofvogelnestenronde) 10 km w/53 km f

127. Bonte vliegenvanger; 128. Huiszwaluw

14 april – Fietsrondje Fochteloërveen – 30 km

122. Boerenzwaluw; 123. Gele kwikstaart; 124. Bruine kiekendief; 125. Gekraagde roodstaart;  126. Oeverloper

12 april – Lunchrondje Osbroekseweg – 15 km f

120. Beflijster; 121. Groenpootruiter

11 april – Lunchrondje Norgerholt – 3 km

119. Zwartkop

10 april – Veldwerk Osbroekseweg – 5 km w/15 km f

117. Fitis; 118. Regenwulp

29 maart – Vergeetsoorten

115. Kokmeeuw; 116. Fuut. Deze twee soorten heb ik in de afgelopen maanden al eerder gezien, maar ik was blijkbaar vergeten ze te noteren.

25 maart – Fochteloërveen – 28 km

114. Paapje (Een heel vroege waarneming, mogelijk een overwinterende vogel).

23 maart – Veldwerk Osbroekseweg – 5 km

112. Zomertaling; 113. Rode wouw

22 maart – Veldwerk boswachterij Veenhuizen + extra rondje veen – 33 km

111. Boompieper

21 maart – Veldwerk Fochteloërveen – 19 km

110. Witgatje

17 maart – Fietsrondje Assen/Fochteloërveen – 40 km

108. Kneu; 109. Kleine bonte specht (eindelijk).

16 maart – Fietsrondje Langelo – 15 km

106. Waterral; 107. Blauwborst

15 maart – Fietsrondje Roden – 35 km

103. Tjiftjaf; 104. Kleine mantelmeeuw; 105. Tapuit

8 maart – Wandelrondje Molenduinen – 5 km

102. Boomleeuwerik

27 februari – Fietsen naar etentje bij vrienden – 20 km

101. Wulp

26 februari – Fietsrondje steenuilen – 30 km

99. Goudplevier; 100. Canadese gans

25 februari – Bij huis

98. Scholekster, weer terug op het platte dak van het Verzorgingstehuis achter mijn huis.

23 februari – Fietsrondje beekdalen – 33 km

96. Grote gele kwikstaart; 97. Brilduiker

22 februari – Wandelrondje Molenduinen – 4,8 km

95. Vuurgoudhaan

19 februari – Fietsrondje Oostervoortse diep – 13 km

94. Veldleeuwerik

8 februari – Fietsrondje Haulerwijk – 29 km

93. Grote lijster

30 januari – Rondje Fochteloërveen – 45 km

90. Kerkuil; 91. Middelste bonte specht; 92. Ruigpootbuizerd

Middelste bonte specht

Middelste bonte specht, Norgerholt, 30 januari 2022.

25 januari – Ravenrondje – 22 km

89. Raaf

Sinds 2012 volg ik de ontwikkeling van raven binnen een groot onderzoeksgebied in de Kop van Drenthe. De laatste jaren zijn er eigenlijk twee vaste territoria in dat gebied. Het ene paar is heel honkvast qua nestlocatie, het andere paar wisselt nog wel eens. Maar het kan ook gebeuren, dat ik ze in deze tijd, ondanks al mijn fietskilometers, wekenlang niet zie. Zo langzamerhand moeten ze echter weer met nestbouw beginnen. De nesten van beide paren zijn, zoals gewoonlijk, na het vorige broedseizoen uit de boom gevallen. Een van beide paren trof ik vandaag aan op een akker vlakbij de nestlocatie van 2020, maar uiteindelijk vlogen ze richting die van 2021, 3,5 kilometer verderop. Geheimzinnige vogels.

23 januari – Rondje Veenhuizen – 30 km

87. Houtsnip; 88. Wilde zwaan

20 januari – Norgerholt – 2 km

86. Bosuil

18 januari – Veldbezoek SBB en sportief fietsrondje Roden – 53 km

84. Zwarte specht; 85. Waterspreeuw (* Tja, als ik na een veldbezoek van het werk langs de plek fiets waar hij vaak wordt gezien, ben ik ook weer niet zo dat ik uit protest de andere kant op kijk. Vandaag had ik geluk en was de vogel aan het jagen/vissen. Prachtig te zien vanaf het fietspad.)

Waterspreeuw

Waterspreeuw, Veenhuizen, 18-1-2022

17 januari – Wintervogeltelling WAD – 38 km

82. Watersnip; 83. Slechtvalk

16 januari – Rondje Schillenveen – 8,7 km

80. Matkop; 81. Zwarte mees

13 januari – Rondje dorp – es – 4,3 km

78. Turkse tortel; 79. Ringmus

Ringmus

Ringmussen aan de Zandvoort in Norg, 13 januari 2022.

12 januari – Fietsrondje Assen – Fochteloërveen – 30 km

76. Witte kwikstaart; 77. Waterhoen

11 januari – Lunchrondje over de Es – 2,1 km

75. Groenling

9 januari – Wandelrondje Slokkert – 6,7 km

73. Roodborsttapuit; 74. Kuifmees

8 januari – Fietsboodschap Roden (met omweg) – 30 km

71. Zanglijster; 72. Fazant

7 januari – Fietsommetje dorp – 4 km

68. Keep; 69. Groene specht; 70. Ransuil

Ransuil Norg

Ransuil, Norg, 7 januari 2022.

6 januari – Fietstocht naar Groningen en later Veenhuizen – 40 km

66. Knobbelzwaan; 67. Zeearend

5 januari – Lunchrondje Molenduinen – 2,8 km

64. Appelvink; 65. Glanskop

4 januari – Fietstocht Steenbergerplas – 29 km

54. Winterkoning; 55. Staartmees; 56. Heggemus; 57. Havik; 58. Meerkoet; 59. Dodaars; 60. Nonnetje; 61. Grote zaagbek; 62. Ooievaar; 63. Nijlgans.

Havik

Een havik, in het open landschap van de Eenerstukken, 4 januari 2022.

3 januari – Moestuin

52. Ekster; 53. Goudvink

2 januari – Wandeling naar de Natuurplaats – 12 km

51. Koperwiek

1 januari – PTT-ronde Fochteloërveen – 45 km

1. Aalscholver; 2. Blauwe Kiekendief; 3. Blauwe Reiger; 4. Boomklever; 5. Boomkruiper; 6. Brandgans; 7. Buizerd; 8. Gaai; 9. Geelgors; 10. Graspieper; 11. Grauwe Gans; 12. Grote Bonte Specht; 13. Holenduif; 14. Houtduif; 15. Huismus; 16. Kauw; 17. Kievit; 18. Klapekster; 19. Kolgans; 20. Koolmees; 21. Kraanvogel; 22. Krakeend; 23. Kramsvogel; 24. Kruisbek; 25. Kuifeend; 26. Merel; 27. Pijlstaart; 28. Pimpelmees; 29. Putter; 30. Rietgors; 31. Roodborst; 32. Sijs; 33. Slobeend; 34. Smelleken; 35. Smient; 36. Sperwer; 37. Spreeuw; 38. Stormmeeuw; 39. Tafeleend; 40. Toendrarietgans; 41. Torenvalk; 42. Vink; 43. Waterpieper; 44. Wilde Eend; 45. Wintertaling; 46. Zilvermeeuw; 47. Zwarte Kraai; 48. Goudhaan; 49. Grote zilverreiger; 50. Roek

Klapekster.

Klapekster, Fochteloërveen, 1 januari 2022.